Қытайдың басты
қалаларындағы танымал
жоғарғы оқу орындары


   
атыңыз:
пароліңіз:
паролді еске сақтау

жай сурактар
қхр мамандарына сұрақтар
тек әйелдерге ғана
тек еркектерге ғана
медициналық жұмыс орын іздеу
медициналық жұмыскерлерді іздеу
 

Университеттер веб-сайттарының негізгі беттері қытай тілінде дайындалған.
Өзіңіз танысқыңыз келген университеттің жанындағы веб-адресті тергеніңізде
танылмайтын символдар пайда болғанда, осы ашылған беттің жоғарғы оң жағында
english сөзін бассаңыз, сайттың ағылшынша беті ашылады, тіпті де аша алмасаңыз,
еркін сұрақтар беріп, қандай көмек қажет ететініңізді айтып, бізге хат жолдауыңызға
болады.


БейЖин қаласы
   ЦинХуа Университеті  
    БейЖиң Университеті
    БейЖин АэроГарыш Университеті  
    Кытай халык Университетi
    Кытай политика жане зан университетi
    БейЖин пошта университетi
    БейЖин педагогика университетi
    БейЖин Технология университетi
    БейЖин шетел тлдер университетi
    БейЖин жол катынастары транспорт университетi
    Кытай СиеХэ Медицина университетi
    Сырткы сауда экономика университетi
    БейЖин университетiнiн Медицина болiмшесi (бурынгы БейЖин Медицина
                Университетi)

    Орталык Финанс жане Экономика Университетi
    Кытай (БейЖин) Геология Университетi
    БейЖин Гылым Техника Университетi
    ХуаБей (БейЖин) Электро-Энергетикалык Университетi
    Орталык Улттар Университетi
    Астана Педагогика Университетi
    Кытай Аграрлык Университетi (шыгыс болiмi)
    БейЖин Орман шаруашылыгы Университетi
    БейЖин Аграрлык Университетi
    БейЖин Тіл жане Мадениет Университетi
    Астана Сауда жане Экономика Университетi
    Кытай Кен истери Университетi (БейЖин болiмшесi)
    Солтустук Онеркасип Университетi
    Орталык Теле-Радио Университетi  
    Мунай Университетi (БейЖин)
    БейЖин Химия Онеркасиби Университетi
    БейЖин Онеркасип жане Сауда Университетi
    БейЖин Кытай Медицинасы мен Дарiлерi Университетi
    Кытай Халык Когам Каупсiздiгi Университетi
    Астана Медицина Университетi
    БейЖин Онеркасiп Университетi
    БейЖин Бiрiккен Университетi  
    БейЖин Спорт Университетi  
    БейЖин қалалық университетi
    Кытай Жастар саясаты Институты
    Дипломатия Институты
    БейЖин Информация жане Инженеринг Институты
    БейЖин Кино-филм Институты
    Орталык Музика Институты
    БейЖин Радио Институты
    Орталык Комедия Институты


                                                                                                                                  назад>>>

 

ШанХай қаласы


 

   ФуДан Университетi       http://www.fudan.edu.cn/englishnew/
    ШанХай Жол катынастары (транспорт) Университетi
    ТунЦзи Университетi
     №2 Аскери Медицина Университетi
     ШанХай Шетел тилдери Университетi
     ШанХай Финанс жане Экономика Университетi
     ХуаДун(Шыгыс Кытай) Университетi
     ХуаДун (Шыгыс Кытай)Педогогика Университетi
     ХуаДун (Шыгыс Кытай) Гылым жане Техника Университетi              
 
    ШанХай Кытай Медицинасы жане Дарiсi Университетi
     ШанХай Педогогика Университетi
     ШанХай Университетi
     ШанХай Инженерлик- Техникалык Университетi
     ШанХай №2 Медицина Университетi
     ШанХай №2 Онеркасiп Университетi
     ШанХай Гылым жане Техника Университетi
     ШанХай Су Онiмдерi Университетi
     ШанХай Телевидение Университетi
     ШанХай Тениз Тасымалы Институты
     ФуДан Университетiнiн Медицина Институтв (Бурынгы ШанХай Медицина Университетi)        
     ШанХай Колданылмалы Техника Институты  
     ШанХай Электр Энергиясы Университетi
     ШанХай Музика Институты
     ШанХай Шетелдермен Сауда Саттык Институты
     ШанХай Токымашылык Жогаргы Касiби Мектебi  
     ШанХай Сауда Касiптiк Техникалык Институты  
     ШанХай калалык Экономикалык баскару Кадрлар Институты
     ШанХай Химия Онекасиби Жогаргы Касiптiк Мектебi


                                                                                                                                  назад>>>

ГуанДун провинциясы және ГуанЧжоу қаласы
 
   ГуанДун Онеркасiп Университетi  
    ГуанДун Шетел тилдерi Университетi     
    ГуанДун Радио-Телевидения Университетi     
    ГуанДжоу Университетi    
    ГуанДжоу Кытай Медицинасы Университетi    
    ШэнДжэн Университетi      
    ХуаНан (Онтустук Кытай) Гылым жане Техника Университетi  
    ХуаНан (Онтустук Кытай) Аграрлык Университетi
    ХуаНан (Онтустук Кытай) Педогогикалык Университетi
    ДжунШан Университетi
    ДжунШан Медицина Университетi
    ХуйДжоу Университетi
    ШанТоу Университетi
    ШэнЦзиян Тенiз iстерi Университетi  
    ФоШан Гылым Техника институты
    №1 Аскери Медицина Университетi
    ЦзияИн институты
    ГуанДун Сауда Институты
    ГуанДун Бiлiм Беру Институты
    ГуанДун Женiл онеркасiп касiптiк техникалык институты
    ГуанДун Мунай Химия жогаргы касiбi Мектебi  
    ГуанДун Техникалык Педагогикалык институты
    ГуанДун Медицина Институты
    ГуанДун БайЙюн Касиптiк Техникалык Институты
    ГуанДун Ауылшаруашылык онеркасiп сауда касiптiк техникалык институты           
    ГуанДун Судан пайдалану жане электр энергиясы касiптiк техникалык институты          
    ГуанДжоу Педагогика Институты  
    ГуанДжоу Тенизде журу жогаргы техникалык мектебi
    ГуанДжоу Медицина Институты
    ГуанДжоуФинанстык жогаргы касiптiк мектебi
 

                                                                                                                                  назад>>>

 

ШҰАР жане Үрімжі қаласы


   ШинЖаң Университетi    
    ШинЖаң Аграрлык Университетi
    ШинЖаң Медицина Университетi
    ШинЖан Педагогикалык Университетi
    Урумжi Касiптiк Университетi
    Тарым Тың Игеру Университетi
     ШэХэЦзэ Университетi
    ШинЖан Электромеханикалык Касiптiк Техникалык Институты  
    ШинЖан Онеркасип Институты  
    ШинЖан Финанс жане Экономика Институты
    ШинЖан Мунай Институты


                                                                                                                                  назад>>>

 

 

Все логотипы и торговые знаки являются собственностью разработчиков Intermed-M © 2010-2012
Перепечатка текста или фотографиий без согласования с Администрацией запрещена.